top of page

Czym jest Integracja Strukturalna?

Illustration of Ida Rolf by Samantha Hahn

Ida Rolf by Samantha Hahn

Ciało człowieka to struktura, którą można zrównoważyć, rozluźnić i w pewnym stopniu przemodelować, przywracając jej odpowiednią długość i konfigurację przestrzenną. Redukując biomechaniczne napięcia w ciele poprzez wykorzystanie odpowiednich technik, można wywołać swobodniejszą, wyprostowaną postawę i więcej możliwości ruchowych.

INTEGRACJA STRUKTURALNA to holistyczna praca z ciałem, mająca na celu poprawę jego struktury i funkcji. Pionierką integracji strukturalnej była dr Ida Rolf. Od jej nazwiska wywodzi się inna nazwa tej metody „ROLFING”.

Ciało człowieka to struktura, którą można zrównoważyć, rozluźnić i w pewnym stopniu przemodelować, przywracając jej odpowiednią długość i konfigurację przestrzenną. Redukując biomechaniczne napięcia w ciele poprzez wykorzystanie odpowiednich technik, można wywołać swobodniejszą, wyprostowaną postawę i więcej możliwości ruchowych.

Ida Rolf uważała, że powięź i struktury łącznotkankowe były najważniejszym i najmocniej zaburzonym elementem „nieuporządkowanych ciał”. Te nieuporządkowane ciała to nic innego jak zgarbione plecy, przeprostowane kolana, pogłębiona lordoza lędźwiowa czy wysunięta do przodu głowa, które walcząc z siłą grawitacji wytwarzają kolejne, mało prawidłowe kompensacje.

Dysfunkcje strukturalne lub jak wolisz, nieuporządkowane ciała są rezultatem (najczęściej)

 1. Długotrwałym działaniem siły grawitacji na niezrównoważoną postawę

 2. Braku ergonomii pracy

 3. Asymetrycznych czynności np. prawo/leworęczności i innych zlateralizowanych preferencji lub niemożności wyboru

 4. Chronicznego bólu związanego z narządem ruchu

 5. Kompensacji i adaptacji do bólu po to, by móc normalnie funkcjonować w ciągu dnia

 6. Przystosowania się tkanek miękkich do przeciążeń (np. pozycji siedzącej w pracy) i napięć emocjonalnych (stresu)

 7. Wrodzonych lub nabytych czynników (asymetrie szkieletowe)

 8. Przewlekłego stresu lub zaburzeń psychosomatycznych

Integracja Strukturalna „zwiększa naturalne tendencje człowieka do szukania coraz wyższego porządku funkcjonowania i dobrostanu”. Zmiany na poziomie fizycznym wpływają bowiem na inne sfery ludzkiego życia. Pozwala to na lepsze radzenie sobie ze stresem, stworzenie bardziej wyrafinowanych i ekonomicznych wzorców ruchowych przez co pozbywamy się ciągłego uczucia zmęczenia oraz zwiększenia świadomości swojego ciała.

Opierając powyższe informacje na wiedzy anatomicznej, fizjologicznej i biomechanicznej dotyczącej ciała człowieka, terapeuci tej metody mają w rękach idealne narzędzie terapeutyczne. SESJE TERAPEUTYCZNE Integracja Strukturalna odbywa się w systemie 10 sesji terapeutycznych, aby wpłynąć na cały organizm a nie tylko na jego część. Każda sesja dotyczy innego obszaru ciała oraz ma inny cel, tak by finalnie „ uporządkować ciało”. Indywidualne podejście do klienta jest podstawą każdej sesji, a ich przebieg jest przemyślany i stanowi ciągłość procesu terapeutycznego. Stworzenie 10 sesji zajęło ich twórczyni 25 lat. PRZEBIEG SESJI

Pierwszą sesję poprzedza wywiad w celu zebrania informacji o stanie zdrowia klienta i ustaleniu jego oczekiwań odnośnie terapii. Po dokonaniu oceny wzrokowej sylwetki w statyce i dynamice pacjent kładzie się na kozetce. Pojedyncza sesja trwa około 60 minut. Częstotliwość sesji jest różna- najczęściej raz w tygodniu. Klient ubrany jest w bieliznę, bądź niekrępujący ruchu strój kąpielowy.

Odczucia podczas sesji mogą być różne- od przyjemnych, uwalniających doznań w miejscu pracy poprzez chwilowy dyskomfort. Pacjent ma pełną kontrolę nad przebiegiem sesji i tego co odczuwa. Intensywność pracy jest dobierana indywidualnie do potrzeb możliwości klienta. W czasie sesji klient jest aktywnie zaangażowany w wykonywanie określonych ruchów i skupianie się na pewnych obszarach swojego ciała. W ten sposób terapeuta pomaga zbudować świadomość ciała i zwiększyć efektywność Integracji Strukturalnej. DLA KOGO INTEGRACJA STRUKTURALNA?

Każde ciało posiada jakieś zaburzenia i kompensacje strukturalne wynikające z nich. Wszystkie urazy, zarówno te doznane za młodu jak i w późniejszym wieku oraz powtarzane, nieprawidłowe wzorce ruchowe mogą przerodzić się w ból. Integracja Strukturalna może uwolnić ciało z fizycznego dyskomfortu poprzez przywrócenie naturalnego pionu w ciele.

Integracja Strukturalna jest szczególnie skuteczna w przypadku:

- wad postawy i nieprawidłowej sylwetki

- przewlekłego bólu

- poprawy zakresów ruchu i jego ergonomii

- rehabilitacji pourazowej (szczególnie rehabilitacja ortopedyczna)

- zaburzeń świadomości ciała

- redukcji stresu i napięcia

- sztywności i dyskomfortu w ciele

- wspomagania procesu psychoterapeutycznego

Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page