top of page

Martyna Kasper-Jędrzejewska

Fizjoterapeutka, Doktor Nauk o Zdrowiu

Adiunkt badawczo-dydaktyczny, Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski

O mnie

Jestem fizjoterapeutką kobiet w każdym wieku, zgłaszających różnego rodzaju dysfunkcje dna miednicy które objawiają się nietrzymaniem moczu, obniżeniem narządów rodnych, bólem w trakcie współżycia czy bólem miednicy. W pracy wykorzystuję obiektywne narzędzia kontrolno-pomiarowe takie jak: elektromiografia powierzchniowa, ultrasonografia i miotonometria w celu prawidłowego zinterpretowania mozliwych przyczyn zgłaszanych przez pacjentkę objawów. Dodatkowo posługuję się palpacją przezpochwową i walidowanymi kwestionariuszami ankiet, służącymi zebraniu wywiadu i monitorowaniu zastosowanych metod fizjoterapii.

Work Experience

June 2025 - April 2026

July 2024 - May 2025

January 2023 - June 2024

This is a Job Description. Briefly describe your specific position, including details about important achievements and milestones. Make sure to include relevant skills and highlights, and don't forget to adjust the timeframe in the subtitle.

This is a Job Description. Briefly describe your specific position, including details about important achievements and milestones. Make sure to include relevant skills and highlights, and don't forget to adjust the timeframe in the subtitle.

This is a Job Description. Briefly describe your specific position, including details about important achievements and milestones. Make sure to include relevant skills and highlights, and don't forget to adjust the timeframe in the subtitle.

bottom of page