top of page

Efektem projektu pt. "The effect of Rolf Method of Structural Integration therapy on physical and mental characteristics"  jest pierwszy artykuł naukowy, który ukazał się w wysoko punktowanym czasopiśmie Frontiers in Physiology. W tych wstępnych badaniach ocenialiśmy jak dziesięć sesji Integracji Strukturalnej wpływa na parametry elastyczności, sztywności i przepływu naczyniowego tkanek miękkich. W badaniach wzięło udział 13 zdrowych kobiet, u których po 10 sesjach Integracji Strukturalnej zaobserwowaliśmy efekty w postaci zwiększenia przepływu naczyniowego i elastyczności wybranych tkanek miękkich oraz zmniejszenia ich sztywności. Kliknij poniżej aby uzyskać więcej informacji odnośnie wyników.

Kolejnym efektem naszej wielomiesięcznej pracy jest druga publikacja, dotycząca tego, czy dziesięc sesji Integracji Strukturalnej w jakikolwiek sposób wpływa na aktywność bioelektryczną mięśni dna miednicy u zdrowych kobiet. Po co to zrobiliśmy? Chcieliśmy sprawdzić, czy zastosowana forma terapii mogłaby predysponować do uzupełnienia leczenia zachowawczego jakim głównie są ćwiczenia mięśni dna miednicy. Na ten moment wiadomo, że nie wszystkie kobiety potrafią wykonać skurcz i rozluźnienie tych mięśni, a fizjoterapuci stosują różne metody facylitacji (czyli torowania) skurczu i rozluźnienia za pomocą palpacji (najczęsciej przezpochwowo), instrukcji słownych czy wykorzystania informacji zwrotnych (tzw. biofeedback). Czy zatem całościowa metoda pracy z ciałem, jaką jest IS mogłaby "przetorować" drogę do silniejszego skurczu i bardziej efektywnego rozuźnienia mięśni dna miednicy? Jak to zwykle bywa, wyniki nie są jednoznaczne, ale dają nam kierunek dalszych badań (o czym możecie przeczytać we wnioskach, implikacjach klinicznych i ograniczeniach projektu oraz na naszym blogu).

bottom of page